โรงเรียนอนุบาลยุวภัทร

                 เลขที่ 77/8 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

                 โทร. 0-2454-3634, 0-2454-6511, 0-2803-0106   โทรสาร. 0-2803-0106 

                 website : www.yuwapat.com

                 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Line ID : yuwapatkids