ค่าใช้จ่าย

 

          ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
               •  ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
               •  ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน  วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

 

          คอร์สพิเศษ ปิดเทอม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  (มีนาคม - พฤษภาคม 2562)
              •  คอร์สที่ 1   วันที่ 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
              •  คอร์สที่ 2   วันที่ 8 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561    (หยุด 15-19 เม.ย.62)
                    *** ค่าธรรมเนียมการเรียน ติดต่อทางโรงเรียน ***

 

          ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
               •  ภาคเรียนที่ 1  เปิดเรียน  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
               •  ภาคเรียนที่ 2  เปิดเรียน  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 - วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
                    *** ค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนละ  40,000  บาท ***

 

          สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคนชำระเงินในวันมอบตัวสมัครเรียน
               1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ  40,000  บาท 
               2. ค่าประกันอุบัติเหตุ (ประมาณ 500 บาท/ปี)
               3. สำหรับนักเรียนใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แรกเข้า ตามรายการและขนาดของชุดที่สั่งซื้อ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ได้รวมค่าอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ว่ายน้ำ ดนตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยครูเจ้าของภาษา

 

อาหาร  ทางโรงเรียนจัดให้วันละ  3  เวลา

          - 09.15 น.  นม สลับไมโลและขนม
          - 11.30 น.  อาหารกลางวันพร้อมของหวานหรือผลไม้
          - 14.00 น.  อาหารว่าง
          อาหารปรุงโดยไม่ใส่ผงชูรส ใช้เครื่องปรุงที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรม

 

รายการเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่

          1.  ชุดนักเรียน 3 ชุด (พร้อมปักชื่อโรงเรียน)
          2.  ชุดกีฬา 1 ชุด
          3.  ชุดนอน 2 ชุด
          4.  ปลอกผ้าปูที่นอน-ปลอกหมอน รวม 2 ชุด (4 ชิ้น)
          5.  ผ้าห่มนอน 1 ผืน
          6.  กระเป๋านักเรียน 1 ใบ
          7.  กระเป๋าผ้า 1 ใบ (สำหรับใส่ชุดนอนเครื่องนอน)
          8.  ถ้วยน้ำ 1 ใบ
          9.  แปรงสีฟัน 1 อัน

 

เครื่องใช้ที่ผู้ปกครองต้องจัดหาเพิ่ม

          1.  ถุงเท้านักเรียน 
          2.  รองเท้านักเรียนหนังเทียมสีดำ ติดกระดุมแป็ป
          3.  รองเท้ากีฬาสีขาว
          4.  รองเท้าแตะ 1 คู่
          5.  ชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก สำหรับใส่ว่ายน้ำในวันที่มีชั่วโมงเรียนว่ายน้ำ