ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา 2561

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
 16 พฤษภาคม 2561      เปิดเรียน ภาคต้น  
 21 พฤษภาคม 2561      ปฐมนิเทศ  
 7 มิถุนายน 2561      ไหว้ครู   
 20 กรกฎาคม 2561      ถวายเทียนพรรษา  
28 กรกฎาคม 2561      วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  วันหยุดราชการ
 10 สิงหาคม 2561      วันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
 23 กันยายน 2561      วันสุดท้าย การเรียนภาคต้น  
     
       คอร์สพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน  
     
1 พฤศจิกายน 2561      เปิดเรียน ภาคปลาย   
22 พฤศจิกายน 2561      รักษ์วัฒนธรรมไทย   วันลอยกระทง 
4 ธันวาคม 2561      วันพ่อแห่งชาติ   5 ธันวาคม  
28 ธันวาคม 2561      ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  31 ธันวาคม - 1 มกราคม 
11 มกราคม 2562      ยุวภัทรสัมพันธ์  
1 มีนาคม 2562      วันสุดท้าย การเรียนภาคปลาย  
     
3 มีนาคม 2562      ต้นกล้าย้ายแปลง  
       คอร์สพิเศษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 1  
       คอร์สพิเศษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 2  
     
ตลอดปีการศึกษา      เด็กดีมีคุณธรรม  
ตลอดปีการศึกษา      หนูรักการอ่าน  
ตลอดปีการศึกษา      พ่อแม่สอนลูก  
*** หมายเหตุ   กำหนดวันที่จัดกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงไปจากตารางตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ***