ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
 16 พฤษภาคม 2562      เปิดเรียน ภาคต้น  
 21 พฤษภาคม 2562      ปฐมนิเทศ  
 13 มิถุนายน 2562      ไหว้ครู   
 12 กรกฎาคม 2562      ถวายเทียนพรรษา  
28 กรกฎาคม 2562      วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  วันหยุดราชการ
 9 สิงหาคม 2562      วันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
 20 กันยายน 2562      วันสุดท้าย การเรียนภาคต้น  
     
       คอร์สพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน  
     
1 พฤศจิกายน 2562      เปิดเรียน ภาคปลาย   
11 พฤศจิกายน 2562      รักษ์วัฒนธรรมไทย   วันลอยกระทง 
4 ธันวาคม 2562      วันพ่อแห่งชาติ   5 ธันวาคม  
27 ธันวาคม 2562      ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  31 ธันวาคม - 1 มกราคม 
10 มกราคม 2563      ยุวภัทรสัมพันธ์  
1 มีนาคม 2563      วันสุดท้าย การเรียนภาคปลาย  
     
3 มีนาคม 2562      ต้นกล้าย้ายแปลง  
       คอร์สพิเศษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 1  
       คอร์สพิเศษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 2  
     
ตลอดปีการศึกษา      เด็กดีมีคุณธรรม  
ตลอดปีการศึกษา      หนูรักการอ่าน  
ตลอดปีการศึกษา      พ่อแม่สอนลูก  
*** หมายเหตุ   กำหนดวันที่จัดกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงไปจากตารางตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ***