ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา 2560

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
 16 พฤษภาคม 2560      เปิดเรียน ภาคต้น  
 21 พฤษภาคม 2560      ปฐมนิเทศ  
 8 มิถุนายน 2560      ไหว้ครู   
 3 กรกฎาคม 2560      ถวายเทียนพรรษา  8 วันอาสาฬหบูชา , 9 วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2560      วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10  วันหยุดราชการ
 11 สิงหาคม 2560      วันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
 22 กันยายน 2560      วันสุดท้าย การเรียนภาคต้น  
     
26 ก.ย.-20 ต.ค. 2560      คอร์สพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน  
     
1 พฤศจิกายน 2560      เปิดเรียน ภาคปลาย   
3 พฤศจิกายน 2560      รักษ์วัฒนธรรมไทย   วันลอยกระทง 
1 ธันวาคม 2560      วันพ่อแห่งชาติ   5 ธันวาคม  
29 ธันวาคม 2560      ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  31 ธันวาคม - 1 มกราคม 
12 มกราคม 2561      ยุวภัทรสัมพันธ์  
2 มีนาคม 2561      วันสุดท้าย การเรียนภาคปลาย  
     
4 มีนาคม 2561      ต้นกล้าย้ายแปลง  
12 มี.ค-5 เม.ย. 2561      คอร์สพิเศษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 1  
17 เม.ย-11 พ.ค. 2561      คอร์สพิเศษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน 2  
     
ตลอดปีการศึกษา      เด็กดีมีคุณธรรม  
ตลอดปีการศึกษา      หนูรักการอ่าน  
ตลอดปีการศึกษา      พ่อแม่สอนลูก  
*** หมายเหตุ   กำหนดวันที่จัดกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงไปจากตารางตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ***